Impresum / zásady ochrany osobních údajů

joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60
D-27374 Visselhövede

Tel: 0049 4262 - 20 74 -0
Fax: 0049 4262 - 300 98 19

Jednatel společnosti: Joachim Friedhelm Behrens
Společnost zapsaná u rejstříkového soudu ve Walsrode
Číslo obch. rejstříku: HRB 70707
DIČ: DE 116 327 000

VOP

Ve všech obchodních vztazích platí naše Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Odpovědnost za odkazy, autorská práva

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí stránky jiných provozovatelů. Neneseme odpovědnost za obsah cizích webových stránek, ani za obsah stránek na naši webovou prezentaci odkazujících. Za obsah stránek, na které odkazujeme, zodpovídá výlučně provozovatel příslušných stránek. Tyto odkazy mají výhradně informativní charakter, posuzovat jejich obsah nám nepřísluší.

Naše webové stránky jsou umístěny na serverech společnosti Host Europe GmbH. Společnost joachim behrens scheessel gmbh nemá vliv na dodržování standardů ochrany dat při jejich zpracovávání (zadávání do formulářů).

Shromážděné informace slouží pouze pro interní účely, společnost neposkytuje tyto informace třetím osobám.

Šíření a další použití ilustrací zobrazených na našich webových stránkách je možné pouze s výslovným souhlasem firmy joachim behrens scheessel gmbh.

Podle § 23 zákona o autorských právech k uměleckým dílům (Kunsturheberrechtsgesetz - dále jen KUG), ztrácí každý účastník nebo návštěvník veřejné akce právo k vlastní podobizně, které mu jinak podle § 22 KUG náleží. V § 22 KUG se uvádí, že podobizny smějí být šířeny a zveřejňovány pouze se souhlasem osob na nich zobrazených. V § 23 KUG je toto právo omezeno, vysloveně se zde uvádí: - Bez souhlasu, který je podle § 22 nezbytný, mohou být šířeny a zveřejňovány: fotografie z veřejných shromáždění, slavnostních průvodů a podobných událostí, kterých se zobrazené osoby účastnily.

Veškeré fotografie, které jsou na těchto stránkách zveřejňovány, byly pořízeny na veřejných akcích. Za veřejnou akci je považována taková událost, která byla propagována a avizována na veřejných prostranstvích a/nebo v médiích.

Podle § 94 zákona o autorských právech (Urheberrechtsgesetz) má tvůrce filmu výhradní právo na rozmnožování, rozšiřování a veřejnou prezentaci nebo vysílání obrazových nebo audiovizuálních nosičů, na kterých je filmové dílo zaznamenáno. - Toto platí také pro internet.

Byla-li na webových stránkách zveřejněna nějaká fotografie, kterou je třeba odstranit, jsme kdykoli ochotni takovému přání vyhovět. Využijte v takovém případě kontaktů uvedených v sekci "Impresum", příslušnou fotografii co nejrychleji odstraníme.

Autorská práva k uveřejněným fotografiím:
jbs, fotolia - Tobias Marx

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webový analytický servis poskytovaný společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace, které cookie vytváří o Vašem využívání této webové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány. V případě, že je na této webové stránce aktivováno maskování IP adresy, zkracuje Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá adresa a zde zkrácena. Google využívá tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil její využívání, sestavil hlášení o aktivitách na této stránce a aby poskytl provozovateli webové stránky další služby související s jejím využíváním a využíváním internetu. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími údaji, které má Google k dispozici. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit získávání a zpracovávání údajů vytvářených cookies a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) tím, že si z následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de - odkaz v němčině
nebo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en - odkaz v angličtině)
stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče.

Získávání údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zamezit tím, že kliknete na následující odkaz. Bude umístěn tzv. opt-out cookie, který zabrání budoucímu získávání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky:
deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k podmíkám použití a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, resp. na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že tato webová stránka využívá Google Analytics s rozšířením o kód "gat._anonymizeIp ();", aby tak bylo zajištěno anonymní získávání IP adres (tzv. maskování IP adres).

Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de