harvest INTERNATIONAL® dodatek do zakiszania

Jakość paszy podstawowej to klucz do osiągnięcia sukcesów w oborze. Nie chodzi tu tylko o wydajność, ale również o zdrowie zwierząt. Dzięki zastosowaniu preparatów harvest INTERNATIONAL® duo, harvest INTERNATIONAL® plus oraz harvest INTERNATIONAL® pH można sterować procesem zakiszania i jednocześnie poprawić jakość kiszonki.

Wszystkie produkty są wolne od GMO. harvest INTERNATIONAL® duo może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych.


harvest INTERNATIONAL® duo

Połączenie homofermentatywnych bakterii kwasu mlekowego ze sprawdzoną Lactobacillus buchneri sprawia, że produkt ten jest naprawdę wszechstronny (Allrounder). Szczep startowy zapewnia bezpieczny spadek pH. Jest to podstawowy wymóg, aby kwas octowy wytwarzany przez Lactobacillus buchneri był obecny w kiszonce i aby skutecznie działał przeciwko drożdżom i grzybom. Bezpieczny spadek pH i lepsza stabilność po otwarciu chroni nie tylko składniki odżywcze podczas fermentacji, ale także w fazie karmienia.

 • szybki i pewny spadek wartości pH
 • zmniejszone straty suchej masy
 • podwyższenie zawartości kwasu mlekowego i octowego
 • przedłużona stabilność tlenowa
 • może być stosowany do trawy, koniczyny, kukurydzy i GPS od 30 % SM
 • 150 g na 100 t zakiszanego materiału roślinnego

lista FiBL

umieszczony na wykazie środków dla
gospodarstw ekologicznych w Niemczech (FiBL)


harvest INTERNATIONAL® plus

Zastosowanie Lactobacillus buchneri do polepszenia stabilności kiszonki z reguły połączone jest ze spowolnieniem fermentacji. Prowadzi to do zwiększenia strat suchej masy. Szczep Lactobacillus buchneri, zawarty w produkcie harvest INTERNATIONAL® plus, jest inny, ponieważ oprócz kwasu octowego produkuje również sporą ilość kwasu mlekowego:

 • DLG zakres działania 2: polepszenie stabilności tlenowej
 • podwyższenie zawartości kwasu mlekowego i octowego
 • efektywna fermentacja
 • zmniejszone straty suchej masy
 • do trawy, kukurydzy i kiszonki GPS od 30 % sm
 • 100 g na 100 t lub 500 g na 500 t zakiszanego materiału roślinnego

harvest INTERNATIONAL® pH

Homofermentatywne bakterie kwasu mlekowego przyspieszają spadek wartości pH i tym samym zapewniają dobry przebieg fermentacji, np. w przypadku niekorzystnych warunków (mało cukru w materiale roślinnym, materiał zbyt mokry, niewielkie zasiedlenie naturalnymi mikroorganizmami). W każdej kiszonce zmniejszają straty suchej masy i pozwalają zachować składniki pokarmowe, takie jak białko i cukier.

 • DLG zakres działania 1: polepszenie fermentacji
 • DLG zakres działania 4: polepszenie wartości paszy i wydajności zwierząt
 • szybki i pewny spadek wartości pH
 • zmniejszone straty suchej masy
 • lepsza strawność i pobieranie paszy
 • zalecany dla wszystkich roślin paszowych
 • 75 g na 50 t lub 450 g na 300 t zakiszanego materiału roślinnego